Zasady współpracy

Tłumaczenie rozpocznie się dopiero po akceptacji warunków wykonania usługi przez Klienta. Samo przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem tłumaczenia.


Cena tłumaczenia poświadczonego uwzględnia liczbę znaków w gotowym dokumencie, dlatego może zostać dokładnie określona po ukończeniu tłumaczenia. Przed tłumaczeniem cena zostanie określona w przybliżeniu.


Tłumaczenia wykonywane z kopii dokumentów (kserokopia, skan, zdjęcie itp.) będą opatrzone stosowną adnotacją. Aby tłumaczenie było opatrzone informacją, że zostało wykonane z oryginału, do tłumaczenia należy dostarczyć dokument oryginalny.


Tłumaczenia poświadczone są wydawane tylko w wersji papierowej. Można je odebrać osobiście lub mogą zostać wysłane przesyłką rejestrowaną na koszt Klienta.


Zamówienie anulowane przez Klienta później niż po upływie połowy czasu do uzgodnionego terminu realizacji jest płatne w 50%.