Zasady współpracy

Wycena tłumaczenia odbywa się zdalnie – przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Tłumaczenie rozpocznie się dopiero po akceptacji warunków wykonania usługi przez Klienta. Samo przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem tłumaczenia.


Cena tłumaczenia poświadczonego uwzględnia liczbę znaków w gotowym dokumencie, dlatego może zostać dokładnie określona po ukończeniu tłumaczenia. Przed tłumaczeniem cena zostanie określona w przybliżeniu.


Tłumaczenia wykonywane z kopii dokumentów (kserokopia, skan, zdjęcie itp.) będą opatrzone stosowną adnotacją. Aby tłumaczenie było opatrzone informacją, że zostało wykonane z oryginału, do tłumaczenia należy dostarczyć dokument oryginalny.


Tłumaczenia poświadczone są wydawane w jednej z poniższych wersji:

  • w formie dokumentu papierowego – można je odebrać osobiście lub mogą zostać wysłane przesyłką rejestrowaną na koszt Klienta

lub

  • w formie dokumentu pdf poświadczonego podpisem kwalifikowanym – bez konieczności odbierania tłumaczenia w formie papierowej. W tym przypadku cały proces tłumaczenia może się odbyć zdalnie.

Każda wersja stanowi osobne tłumaczenie (ma nadany osobny numer repertorium), które jest wyceniane zgodnie ze stawkami.


Zamówienie anulowane przez Klienta później niż po upływie połowy czasu do uzgodnionego terminu realizacji jest płatne w 50%.