Zasady współpracy

Wycena tłumaczenia odbywa się zdalnie – przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Tłumaczenie rozpocznie się dopiero po akceptacji warunków wykonania usługi przez Klienta. Samo przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem tłumaczenia.


Cena tłumaczenia poświadczonego uwzględnia liczbę znaków w gotowym dokumencie, dlatego może zostać dokładnie określona po ukończeniu tłumaczenia. Przed tłumaczeniem cena zostanie określona w przybliżeniu.


Tłumaczenia wykonywane z kopii dokumentów (kserokopia, skan, zdjęcie itp.) będą opatrzone stosowną adnotacją. Aby tłumaczenie było opatrzone informacją, że zostało wykonane z oryginału, do tłumaczenia należy dostarczyć dokument oryginalny.


Tłumaczenia poświadczone są wydawane tylko w wersji papierowej. Można je odebrać osobiście lub mogą zostać wysłane przesyłką rejestrowaną na koszt Klienta.


Oferuję również tłumaczenia poświadczone podpisem kwalifikowanym – bez konieczności odbierania tłumaczenia w formie papierowej. W tym przypadku cały proces tłumaczenia może się odbyć zdalnie.


Zamówienie anulowane przez Klienta później niż po upływie połowy czasu do uzgodnionego terminu realizacji jest płatne w 50%.